Pochování basy

Večer po masopustním průvodu jsme se tradičně sešli ve Spolkovně, abychom masopust oslavili a společně zakončili. Jak takový masopustní večer vypadá? Především se vyzdobí sál girlandami a krásnými růžemi, které pro nás vyrobila z krepového papíru Lída. Na stoly se nachystá občerstvení z toho, co nám dopoledne dali sousedé na vůz nebo na šavli, když jsme je v průvodu obcházeli, a také co kdo donese přímo do Spolkovny. Muziku zajišťuje tradičně a s velkým úspěchem pan Macek.

Když se sousedé sejdou, usadí u stolů a občerství se, začíná masopustní program. Paradoxně začíná tím, čím obvykle masopust končí. Totiž pohřbíváním basy. To proto, aby se mohli zúčastnit i malí návštěvníci, kteří obvykle odcházejí brzy spát. Při pohřbívání basy se vzpomenou hlavní události minulého roku, dobré i špatné. Basu truchlící pozůstalí poprosí o přímluvu za přízeň v roce dalším. Nakonec „farář“ Honza basu i všechny okolo vykropí „svěcenou vodou“ pomocí (nové) záchodové štětky. Pak průvod basu vyprovodí ze Spolkovny.

Po pochování basy si trošku oddychneme při muzice, ale za chvíli se již stoly zaplní seřazenými losy. Začíná tombola. Věci do tomboly věnují tradičně sponzoři z řad firem i osob. Dík patří především firmě Hoško, městu Štíty, společnostem Komfi, Chromservis a farmě Švéda. Děkujeme samozřejmě i všem ostatním dárcům. Díky jim všem byla tombola opět bohatá. Napadlo nás, že výtěžek z tomboly věnujeme na pomoc Ukrajině. Tím se stalo, že obvyklý výtěžek z prodeje losů okolo 4000,-Kč narostl na více než 11 000,-Kč. Skoro každý přihodil nějaké peníze navíc.

Poslední atrakcí večera byla dražba speciálního a unikátního kalendáře věnovaného crhovským hasičům. Cena se vyšplhala na nečekaných 2300,-Kč a celá částka byla opět věnována na pomoc Ukrajině.

Dále už jsme si jen zatančili zazpívali a postupně se rozešli domů. V neděli dopoledne Vraťa nastartoval svoji dodávku naloženou posbíranými věcmi a s vybranými financemi vyrazil na hranice Polska a Ukrajiny, ale to už je jiný příběh.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *